Sekolah Pasar Tumrap Para Bakul

Ngayogyakarta, www.jogjatv.tv –Sekolah pasar mujudaken lampah pasinaon dhateng peken tradisional, ingkang dipun tindakaken dening puluhan relawan dosen sarta mahasiswa saking sawetawis pawiyatan luhur wewengkon Ngayogyakarta. Pilot-project kridha punika dipun adani dhateng peken Kranggan. Nalika dipun kepyakaken tanggal kawan welas Februari kapengker, tigang dasa bakul peken kranggan, tumut sekolah pasar, kangge kelas dwi-mingguan lan skim pendampingan, ingkang dipun tepangaken minangka klinik pasar.Mapan ing peken Kranggan Ngayogyakarta, tingkat kalih, dinten Selasa (26/6) siyang , para bakul, ngestreni penutupan sekolah pasar rambahan kapisan. Sadangunipun gangsal wulan, kelas sekolah pasar Kranggan, sampun ngrawuhaken pengajar saking maneka kalangan, antawisipun tilas Walikota Yogyakarta, akademisi sarta para pengusaha . Saben kalih minggu sepisan, sekolah pasar Kranggan ngrembag babagan kewirausahaan, pembukuan praktis, lay-out lan display barang, pelayanan konsumen, pengembangan usaha, lan aktivasi koperasi pasar, kanthi nengenaken pendidikan sarta kupiya, ingkang satrep kaliyan kawontenan, perkawis lan kabetahanipun para bakul ing peken Kranggan.

Kajawi punika, sekolah pasar ugi katujokaken kangge nedahaken bilih SDM ingkang mumpuni, langkung wigati tinimbang pawitan arta. Peken tradisional badhe majeng lan ngrembaka, menawi antawisipun para bakul, sarta para pelaku ekonomi rakyat, manunggal lan ndhapuk koperasi pasar. (Heri Susanto)

Berita di Jogja TV