Kepyakan Sekolah Pasar Kranggan

Ngayogyakarta, www.jogjatv.tv –Dinten Selasa (14/2) siyang, mapan ing peken Kranggan tingkat kalih, dipun adani kepyakan sekolah pasar, sesirah selamatkan pasar tradisional. Kepyakan kasebat ugi dipun estreni dening tilas Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto.

Kridha ingkang mujudaken gagasanipun Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dipun adani kanthi prasaja, lan dipun tampi kanthi remen dening warga, mliginipun para bakul ing peken Kranggan, Ngayogyakarta. Sekolah pasar, dipun sengkuyung dening dosen, peneliti, sarjana, lan mahasiswa, ing wewengkon Ngayogyakarta, ancasipun kangge milujengaken lan nggrengsengaken peken tradisional, supados boten kadhesuk peken modern, antawisipun kanthi blanja dhateng peken tradisional, mucal ing peken tradisional, sarta suka beasiswa pendidikan kangge bakul alit.Kurikulum ing sekolah pasar, nyawijekaken pendidikan lan gladhen tingkat dasar, utawi basic, lan tingkat menengah, intermediate, antawisipun kewirausahaan dan kemandirian, etika bisnis transaksi dan pelayanan, sarta strategi pemasaran dan kemitraan,

Herry Zudianto ngajab, kejawi kangge ngadani lampah dagang, peken Kranggan ugi saged dipun tanjakaken kangge plesir tumrap warga. (Fauzan Ahmad)

Berita di Jogja TV